slider image 6 slider image 7 slider image 8
Polski         English         Deutsch

NAWIGACJA


Aktualności


Fundacja


Dr Katarzyna Cieślak


Fundatorzy


Statut


Rada Fundacji


Zarząd


Konkursy


Laureaci


Gedania Artistica


Biblioteka


z historii Fundacji


Archiwum wydarzeń


Kontakt


Galeria


Linki


Aktualności*** POŻEGNANIE ***

Z głębokim żalem przyjęlismy wiadomosć o odejsciu 5 lipca 2024 r.

dr BOGNY JAKUBOWSKIEJ

Odeszła wieloletnia przewodniczaca naszej Fundacji, osoba niezwykle zaangażowana w krzewienie kultury i sztuki Gdańska oraz Pomorza.

Była osobš powszechnie szanowanš, integrujšcš całe srodowisko, opiniotwórczš. Zawsze pełna troski o dzieła sztuki, o profesjonalnš opiekę na dziedzictwem kulturowym i jego własciwš konserwację. Jej zdecydowana postawa i umiejętnosci przyczyniły się do uratowania wielu zabytków.

Była znakomita specjalistka w zakresie ikonografii sredniowiecznej interesowała się nie tylko mediewistykš. Pracujac w Muzeum Zamkowym w Malborku zorganizowała szereg ważnych wystaw, badała tam również sredniowiecznš architekturę, a w gdańskim oddziale Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk prowadziła szerokie badania nad sztukš Gdańska.

Chętnie dzieliła się swoja wiedza, organizowała życie naukowe społecznosci badaczy i miłosników sztuki. Przez wiele lat kierowała odziałem gdańskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Jej odejscie to ogromna strata dla nas i dla wszystkich, którzy Ja znali. Będzie Jej bardzo brakowało.

Rodzinie i Bliskim skladamy serdeczne wyrazy współczucia.
Zarzad i Rada Fundacji im. dr Katarzyny Cieslak*** POŻEGNANIE ***

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 21 marca 2016 r. odszedł

ś.p. WIESŁAW GIERŁOWSKI

Współtwórca i wieloletni Członek Zarządu Fundacji im. dr Katarzyny Cieślak

historyk sztuki, bursztynnik, mistrz rzemiosła artystycznego, konserwator zabytków, ekonomista, żołnierz Armii Krajowej, odznaczony Krzyżem Orderu Niepodległości z Mieczami, Ekumenicznym Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu św. Brygidy Szwedzkiej, Medalem św. Wojciecha

Był człowiekiem wielkiej aktywności, zaangażowanym społecznie i gotowym zawsze do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, o czym świadczy jego stała działalność w Stowarzyszenia Bursztynników Polskich,
Światowej Radzie Bursztynu, Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Był aktywnym uczestnikiem prac naszej Fundacji aż do ostatnich dni.
Pożegnaliśmy Go pełni smutku.

Rodzinie i Bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia.
Zarząd i Rada Fundacji

Wiesław GierłowskiW piątek 27 lutego odbyła się uroczystość wręczenia nagród w VI edycji Konkursu im. Dr Katarzyny Cieślak na prace młodych badaczy krajowych i zagranicznych z zakresu historii sztuki i kultury Pomorza oraz Warmii i Mazur.

Miło nam poinformować, że laureatami VI edycji Konkursu zostali:

NAGRODA GŁÓWNA
Maciej Ptaszyński
za publikowaną pracę doktorską: Narodziny zawodu. Duchowni luterańscy i proces budowania konfesji w Księstwach Pomorskich XVI/XVII w.
- 10.000 zł

NAGRODA SPECJALNA za wyróżniającą się pracę magisterską fundowana przez Marszałka Województwa Pomorskiego
Katarzyna Wróblewska
za pracę magisterską: Sopockie festiwale sztuk plastycznych 1949-1956
3.000 zł

WYRÓŻNIENIE
Karolina Zimna-Kawecka
za pracę doktorską: Działalność konserwatorska na terenie województwa pomorskiego w latach 1920-1939
1.000 zł

WYRÓŻNIENIE
Dorota Kulawczuk
za pracę magisterską: Georg Theodor Schirrmacher. Życie i twórczość
1.000 złFundacja im. dr Katarzyny Cieślak

ma zaszczyt zaprosić na

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD

w VI Konkursie imienia Dr Katarzyny Cieślak na prace młodych badaczy krajowych i zagranicznych z zakresu historii sztuki i kultury Pomorza oraz Warmii i Mazur

która odbędzie się
27 lutego 2015 roku (piątek) o godzinie 17:00
w Dom Uphagena w Gdańsku, ul. Długa 12

Uroczystość uświetni występ kwartetu klarnetowego studentów
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Fundacja składa serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom,
które wsparły organizację VI edycji Konkursu

- Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego
- Muzeum Historycznemu Miasta Gdańska
- Oddziałowi Gdańskiemu Stowarzyszenia Historyków Sztuki
- Towarzystwu Domu Uphagena

[Rozmiar: 49051 bajtów]

ZAPROSZENIE W FORMACIE PDF DO POBRANIA PO KLIKNIĘCIU W TEN LINK
[Rozmiar: 207725 bajtów]

***

Zgłoszone do Konkursu prace

Prace doktorskie (publikowane i niepublikowane)

1. Anna Gut, „Et in funere perennitas”. Nowożytne epitafia drewniane na Pomorzu Środkowym, Toruń 2014

2. Piotr Kitowski, Sukcesja spadkowa w mniejszych miastach Prus Królewskich w II poł. XVII i XVIII w. (województwo pomorskie). Studium historyczno-prawne, Gdańsk 2014

3. Piotr Paluchowski, „Danziger Erfahrungen” w latach 1739-1793. Studium z dziejów gdańskiego czasopiśmiennictwa, publikacja Warszawa 2013

4. Maciej Ptaszyński, Narodziny zawodu. Duchowni luterańscy i proces budowania konfesji Księstwach Pomorskich XVI/XVII w., publikacja Warszawa 2011

5. Juliusz Raczkowski, Monumentalne zespoły Kolegium Apostolskiego na terenie dawnego państwa zakonnego w Prusach, publikacja Pelplin 2013

6. Jakub Rudnicki, Stereotypy w prozie polskiej o Warmii i Mazurach, Olsztyn 2013

7. Franciszek Jan Skibiński, Willem van den Blocke. Netherlandish Sculptor in the Baltic Region, Utrecht 2013

8. Bożena Szmelter-Fausek, Gdański warsztat malarski ostatniej ćwierci XVI i pierwszej połowy XVII w. na przykładzie twórczości Antona Möllera (1563/5–1611) i Hermanna Hana (1580–1627/28), Toruń 2013

9. Karolina Zimna-Kawecka, Działalność konserwatorska na terenie województwa pomorskiego w latach 1920-1939, Toruń 2011

10. Magdalena Żmijkowska, Magazyn Ilustrowany „Panorama Północy” (1957-1981) – analiza treści i formy, Olsztyn 2013

11. Magdalena Żółtowska-Sikora, Charakterystyka kulturowa wierszy zamieszczonych w „Kalendarzu Królewsko-Pruskim Ewangelickim“ w latach 1860-1895, Olsztyn 2011

Prace magisterskie

1. Dilan Abdulla, Figuralne szkice malarskie Andreasa Stecha (1635–1697), Gdańsk 2012

2. Maja Martyna Baran, Rysunki szkół północnowłoskich ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku. Problem atrybucji na wybranych przykładach, Gdańsk 2011

3. Hubert Ludomił Baumann, XIX-wieczne kościoły ewangelickie na terenie dominium warmińskiego po I rozbiorze Polski, Gdańsk 2011

4. Alicja Grabowska-Lysenko, Architektura i wyposażenie kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich jako dokument kultów pielęgnowanych w parafii od średniowiecza do współczesności, Toruń 2012

5. Dorota Kozak, Gotyckie freski w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja i Jana Ewangelisty w Sząbruku, Gdańsk 2013

6. Sylwia Kudła, Technika i technologia wykonania dekoracji malarskiej z I poł. XV wieku w kościele p.w. ś.ś. Piotra i Pawła w Mariance k. Pasłęka, Toruń 2012

7. Dorota Kulawczuk, Georg Theodor Schirrmacher. Życie i twórczość, Gdańsk 2012

8. Anna Mallek, Dzieje Domu Opatów Pelplińskich i zespołu towarzyszących mu gmachów obecnej siedziby Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011

9. Kamila Paprocka, Narracje litotyczne w wielkiej narracji teatru antropologicznego na przykładzie Teatru Węgajty/Projektu Terenowego, Warszawa 2013

10. Magdalena Staręga, Architekt gdański Ernst Schade (1865-1929). Dorobek architektoniczny Ernsta Schadego w kontekście ówczesnego budownictwa niemieckiego, Gdańsk 2011

11. Joanna Utzig, Czternastowieczne witraże w kościele katedralnym p.w. Wniebowzięcia NMP we Włocławku. Wybrane zagadnienia formy i treści, Kraków 2013

12. Katarzyna Wróblewska, Sopockie festiwale sztuk plastycznych 1949-1956, Gdańsk 2014

13. Jagoda Załęska, Urbanizacja Nowych Szkotów w Gdańsku w świetle idei Miasta-Ogrodu, Gdańsk 2011

14. Gabriela Zbirohowska-Kościa, Freski gotyckie w kościele parafialnym p.w. Bożego Ciała w Pręgowie, Gdańsk 2012

Inne

1. Gąsiorowska Katarzyna, Mało znany kielich ze skarbca kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie, [w:] Limen expectationis. Księga ku czci śp. ks. prof. dr. hab. Zdzisława Klisia, red. J. Urban, A. Witko, Kraków 2012, s. 103-110.Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 1 listopada 2014 r. zmarł

dr Michał Stryczyński

znakomity prawnik i zasłużony społecznik.

Był współzałożycielem naszej Fundacji i aktywnym uczestnikiem jej prac aż do ostatnich dni swego życia.
Pożegnaliśmy Go pełni smutku.
Z Rodziną Zmarłego łączymy się w poczuciu straty nie do zastąpienia.

Zarząd i Rada Fundacji