slider image 6 slider image 7 slider image 8
Polski        English        Deutsch

NAWIGACJA


Aktualności


Fundacja


Dr Katarzyna Cieślak


Fundatorzy


Statut


Rada Fundacji


Zarząd


Konkursy


Laureaci


Gedania Artistica


Biblioteka


z historii Fundacji


Archiwum wydarzeń


Kontakt


Galeria


Linki


Biblioteka Fundacji


Fundacja gromadzi bibliotekę, na którą składają się: egzemplarze prac złoszonych do konkursów, wydawnictwa własne Fundacji, inne wydawnictwa przekazane/pozyskane przez Fundację.


ZASADY UDOSTĘPNIANIA PRAC KONKURSOWYCH

Egzemplarze prac zgłoszonych do Konkursu mogą być udostępniane zainteresowanym czytelnikom do celów naukowo-badawczych, po spełnieniu podanych poniżej warunków.

- Prace opublikowane (książki, artykuły) oraz prace niepublikowane starsze niż pięcioletnie udostępniane są po wcześniejszym zgłoszeniu zainteresowania i uzgodnieniu terminu wizyty czytelnika. W tym celu można kontaktować się z Zarządem Fundacji mailowo i telefonicznie.

- Prace niepublikowane z ostatnich 5 lat po spełnieniu następujących warunków:

1. Złożenie podania do Zarządu Fundacji, z prośbą o udostępnienie wymienionej z tytułu i autora pracy konkursowej - (wzór podania do pobrania poniżej)

2. Uzyskanie pisemnej zgody (oświadczenia) Autora pracy na zapoznanie się z jej treścią. Oświadczenie Autora należy dołączyć do ww. podania. Dokumenty prosimy składać w siedzibie Fundacji lub przesłać na adres Fundacji pocztą tradycyjną lub mailową.

Podstawa prawna:
Art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), w związku z art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz . 631 – tekst jednolity, z późn. zm.)

Ponadto:

pobierz formularz podania - udostępnienie niepublikowanych prac konkursowych