slider image 6 slider image 7 slider image 8
Polski         English         Deutsch

NAWIGACJA


Aktualności


Fundacja


Dr Katarzyna Cieślak


Fundatorzy


Statut


Rada Fundacji


Zarząd


Konkursy


Laureaci


Gedania Artistica


Biblioteka


z historii Fundacji


Archiwum wydarzeń


Kontakt


Galeria


Linki


Fundatorzy

[Rozmiar: 39380 bajtów]

prof. zwyczajny EDMUND CIEŚLAK

Urodzony w Toruniu. Gimnazjum ukończył w 1939 r. W czasie okupacji pracował jako robotnik. Czasowo więziony, wywieziony na roboty do Niemiec. Po zakończeniu wojny trafił do Francji, gdzie zdał maturę w Liceum Polskim. Dwa lata studiów (prawo i historia) na Uniwersytecie w Lille. Studia ukończył po powrocie do Polski, na Uniwersytecie Toruńskim. Podjął w tej uczelni pracę dydaktyczną jako asystent, po uzyskaniu doktoratu – jako adiunkt. Równolegle podjął pracę naukową w Instytucie Historii PAN. W 1955 r., z tytułem docenta, z ramienia PAN trafił do Gdańska, gdzie pracował jako organizator i kierownik Zakładu Historii Pomorza PAN; funkcję tę sprawował do emerytury (1993 r.).

Z przerwami praca dydaktyczna w gdańskiej WSP (2 lata jako dziekan Wydziału Humanistycznego), później wykłady i seminaria w Uniwersytecie Gdańskim. Wypromował 54 magistrów i kilku doktorów.

Prowadził przez rok wykłady w Ecole Pratique des Hautes Studes w Paryżu. Prowadził własne badania naukowe, uczestniczył w sesjach naukowych – wielokrotnie jako referent – w wielu krajach Europy, a także poza nią. Członek wieku towarzystw naukowych, m.in. Polskiej Akademii Umiejętności, Komitetu Nauk Historycznych PAN, Komisji Gospodarczej KNH PAN, Szwedzkiej Komisji Historycznej itd. Redaktor licznych wydawnictw, w tym 5-tomowej Historii Gdańska. Własny dorobek naukowy to kilkanaście książek i ponad 300 rozpraw, artykułów i recenzji. Biegła znajomość języka francuskiego i niemieckiego. Nagrody Sekretarza Naukowego PAN, Prezydentów i Wojewody Gdańska. Krzyż Kawalerski i Oficerski. Laureat nagrody im. Heweliusza oraz licznych odznak. Jest także Doktorem Honorowym Uniwersytetu Gdańskiego.
Zmarł 19 września 2007 roku.dr HALINA CIEŚLAK

Repatriantka z Wołynia. Liceum Humanistyczne w Olsztynie. Studia polonistyczne i pedagogiczne na Uniwersytecie Toruńskim. Na III roku studiów podjęła pracę jako asystent na tej uczelni, po magisterium - jako starszy asystent.

Od 1955 r. - praca dydaktyczna na WSP w Gdańsku, na stanowisku starszego asystenta. Po doktoracie, jako adiunkt, prowadziła wykłady i seminaria. Wypromowała kilku magistrów. Nagrody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nagrody rektorskie. Odznaczona srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz honorowymi odznakami Gdańska.