slider image 6 slider image 7 slider image 8
Polski         English         Deutsch

NAWIGACJA


Aktualności


Fundacja


Dr Katarzyna Cieślak


Fundatorzy


Statut


Rada Fundacji


Zarząd


Konkursy


Laureaci


Gedania Artistica


Biblioteka


z historii Fundacji


Archiwum wydarzeń


Kontakt


Galeria


Linki


Gedania Artistica


GEDANIA ARTISTICA to seria wydawnicza, której założeniem jest bogate a zarazem wszechstronne przedstawienie sztuki regionu gdańskiego w oparciu o wyniki najnowszych badań oraz ich historyczno-artystycznych interpretacji. Projekt ma charakter wieloletniego zadania, które zainaugurowano w roku 2011. Seria o jednolitym obliczu tematycznym i wspólnej szacie graficznej tworzona jest we współpracy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim, Fundacją im Doktor Katarzyny Cieślak i Urzędem Miasta Gdańska.

Co roku planuje się wydawanie kolejnych tomów. W efekcie powstanie cały cykl publikacji o charakterze monograficznym na temat sztuki miasta i regionu. Upowszechnianie wiedzy o wyjątkowości problematyki artystycznej Gdańska stanowi długofalowy cel serii.


Tom 1.
Marcin Kaleciński, Mity Gdańska. Antyk w publicznej sztuce protestanckiej res publiki, Gdańsk 2011.

Mity Gdańska traktują o złożonym fenomenie obecności antyku w kulturze artystycznej Gdańska, zjawisku, które, jak się zdaje, jest kluczem do zrozumienia kulturowego paradygmatu tego miasta. Sztuka konsolidująca więzi społeczne poprzez dobór identyfikujących gdańszczan obrazów, w dużej mierze zaczerpniętych ze świata alegorii i exempli antycznych, odpowiadała potrzebom historycznym, zwłaszcza w programach dekoracji budowli publicznych, które uświadamiały prawną, religijną i kulturową odrębność miasta, jego miejsce w porządku władzy, w uniwersum chrześcijańskim i kosmicznym. Sztuka w przestrzeni publicznej stała się zatem obszarem autokreacji miasta – res publiki, wykładnią cnót obywatelskich, a przede wszystkim odegrała fundamentalną rolę jako element paidei, w Gdańsku zabarwiony z ducha rzymskim praktycyzmem. Asymilacja idealizowanej tradycji rzymskiego republikanizmu towarzyszyła procesowi kreacji mitu pochodzenia i dawnych wolności, budowy wspólnej świadomości politycznej. O ile wolne miasta niemieckie legitymizowały prawo do nazywania się republikami nadaniem cesarskim, o tyle Gdańsk budował swą republikańską genealogię w sztuce i – w mniejszym stopniu – w literaturze.

Ta erudycyjna, bogato ilustrowana książka, napisana z gdańskiego punktu widzenia, odsłania przed Czytelnikiem majestatyczny, acz nie bezkrytyczny obraz gdańskiej res publiki, w całym jego artystycznym bogactwie, w uznaniu podmiotowości gdańszczan jako politycznego natio, jako twórców miasta – dzieła sztuki.

Mity Gdańska. Antyk w publicznej sztuce protestanckiej res publiki.


Tom 2.
Andrzej Woziński, W świetle gwiazd. Sztuka i astrologia w Gdańsku w latach 1450-1550, Gdańsk 2011.

W świetle gwiazd. Sztuka i astrologia w Gdańsku w latach 1450-1550