slider image 6 slider image 7 slider image 8
Polski         English         Deutsch

NAWIGACJA


Aktualności


Fundacja


Dr Katarzyna Cieślak


Fundatorzy


Statut


Rada Fundacji


Zarząd


Konkursy


Laureaci


Gedania Artistica


Biblioteka


z historii Fundacji


Archiwum wydarzeń


Kontakt


Galeria


Linki


Laureaci Konkursu im. Dr Katarzyny Cieślak


Konkurs VI (2014 r.)

***
Nagroda główna

Maciej Ptaszyński
za publikowaną pracę doktorską: Narodziny zawodu. Duchowni luterańscy i proces budowania konfesji w Księstwach Pomorskich XVI/XVII w.
Warszawa 2011

***
Nagroda dla wyróżniającej się pracy magisterskiej
– nagroda fundowana przez Marszałka Województwa Pomorskiego

Katarzyna Wróblewska
za pracę magisterską: Sopockie festiwale sztuk plastycznych 1949-1956
Uniwersytet Gdański, Instytut Historii Sztuki, Gdańsk 2013

***
Wyróżnienie
Karolina Zimna-Kawecka
za pracę doktorską: Działalność konserwatorska na terenie województwa pomorskiego w latach 1920-1939
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Toruń 2012

***
Wyróżnienie
Dorota Kulawczuk
za pracę magisterską: Georg Theodor Schirrmacher. Życie i twórczość
Uniwersytet Gdański, Instytut Historii Sztuki, Gdańsk 2012Konkurs V (2011 r.)

***
Nagroda głowna

Anna Frąckowska, Srebrne kufle gdańskie XVII i XVIII wieku. Typ, styl, ikonorafia - praca doktorska, nagroda ex ćquo
promotor: dr hab. Józef Poklewski prof. UMK

Piotr Kociumbas, 'Słowo miastem przepojone...'. Kantata okolicznościowa w osiemnastowiecznym Gdańsku - praca doktorska, nagroda ex ćquo promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

***
Nagroda dla wyróżniającej się pracy magisterskiej
– nagroda fundowana przez Marszałka Województwa Pomorskiego

Olga Baron, Architektura i urbanistyka Jastrzębiej Góry w dwudziestoleciu międzywojennym,
promotor: prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska;
Uniwersytet Gdański, Instytut Historii Sztuki, Gdańsk 2009

***
Wyróżnienie

Szymon Jocek, Architektura i urbanistyka Juraty w dwudziestoleciu międzywojennym, - praca magisterska
promotor: prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska;
Uniwersytet Gdański, Instytut Historii Sztuki, Gdańsk 2010Konkurs IV (2009 r.)

Jacek Bielak, Bursztynnictwo gdańskie od II połowy XVI do początku XVIII w. Studium z historii nowożytnego rzemiosła gdańskiego, Gdańsk 2007, Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego, praca dr, promotor: prof. dr hab. Krzysztof M. Kowalski

Arkadiusz Wagner, Warsztat rzeźbiarski Christiana Bernarda Schmidta na Warmii, Olsztyn 2007, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, opublikowana praca dr, promotor: dr hab. Tadeusz J. Żuchowski prof. UAM

Maria Rdesińska, Sarkofagi cynowe króla Zygmunta III Wazy i królowej Konstancji Austriaczki, Toruń 2005, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, praca mgr, promotor: dr Michał Woźniak


Konkurs III (2006 r.)

Piotr Birecki, Sztuka reformacji na Ziemi Chełmińskiej od 1. poł XVI do 1 ćw. XVIII wieku, Toruń 2004, UMK w Toruniu, praca dr, promotor: prof. Jan Harasimowicz

Renata Sulewska, Dłutem wycięte. Snycerstwo północnych ziem polskich w czasach Zygmunta III Wazy, Warszawa 2004 [Wydawnictwa DIG] praca dr

Paweł Błażewicz, Inkunabuły dobromiejskie i ich czytelnicy, praca mgr, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, promotor: prof. dr hab. Teresa Borawska


Konkurs II (2004 r.)

Marcin Wisłocki, Sztuka reformacji na Pomorzu 1535 – 1684, prac dr, w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Harasimowicza, Wrocław 2001

Marcin Pietkiewicz, Konwisarstwo toruńskie XVII i początku XVIII wieku, praca mgr napisana na Wydz. Sztuk Pięknych, w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (w Zakładzie Muzealnictwa) UMK w Toruniu, pod kierunkiem dr Michała Woźniaka, Toruń 2001


Konkurs I (2002 r.)

Peter Oliver Loew, Untersuchungen zur Geschichte der lokalen Geschichtskultur in Danzig zwischen 1793 und 1997.Die historische Mentalität in einer Stadt zwischen Polen und Deutschland, praca dr, Fachbereich für Geschichts- und Kunstwissenschaften, Freie Universität Berlin, 2000

Arnold Bartetzky, Das grosse Zeughaus in Danzig. Baugeschichte. Architektugeschichtliche Stellung. Repräsentative Funktion, [w:] Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, Bd. 9, Stuttgart 2000 [publikowana praca doktorska]

Monika Jakubek, Elbląska chrzcielnica mistrza Berhausera na tle średniowiecznego odlewnictwa artystycznego Pobrzeża Bałtyku, praca mgr, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Zakład Muzealnictwa, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2000

Dorota Grubba, Życie i twórczość Stanisława Horno-Popławskiego w kontekście sztuki XX wieku, praca mgr, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Zakład Muzealnictwa, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2000