slider image 6 slider image 7 slider image 8
Polski         English         Deutsch

NAWIGACJA


Aktualności


Fundacja


Dr Katarzyna Cieślak


Fundatorzy


Statut


Rada Fundacji


Zarząd


Konkursy


Laureaci


Gedania Artistica


Biblioteka


z historii Fundacji


Archiwum wydarzeń


Kontakt


Galeria


Linki


Rada Fundacji


Małgorzata Buchholz-Todoroska - Przewodnicząca Rady Fundacji
Historyk sztuki, kurator Oddziału Sztuki Dawnej MNG, Członek Zarządu Oddziału Gdańskiego SHS

Czesława Betlejewska
Historyk sztuki, emerytowany Kurator Działu Sztuki dawnej i wicedyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku

Jan Harasimowicz
Historyk sztuki, profesor, Kierownik Zakładu Historii Sztuki Renesansu i Reformacji w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dyrektor Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

Zenon Koźmiński
Prawnik, emerytowany prokurator, obecnie adwokat w Warszawie

Andrzej Rzempołuch
Historyk sztuki, starszy kustosz, kierownik Działu Sztuki Dawnej w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Barbara Włodarska
Historyk sztuki, emerytowany kustosz w Dziale Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku

Jerzy Trzoska
Historyk, emerytowany profesor Pracowni Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski IH PAN oraz Uniwersytetu Szczecińskiego