slider image 6 slider image 7 slider image 8
Polski         English         Deutsch

NAWIGACJA


Aktualności


Fundacja


Dr Katarzyna Cieślak


Fundatorzy


Statut


Rada Fundacji


Zarząd


Konkursy


Laureaci


Gedania Artistica


Biblioteka


z historii Fundacji


Archiwum wydarzeń


Kontakt


Galeria


Linki


Władze Fundacji

Rada Fundacji

Małgorzata Buchholz-Todoroska - Przewodnicząca Rady Fundacji
Historyk sztuki, kurator Oddziału Sztuki Dawnej MNG, Członek Zarządu Oddziału Gdańskiego SHS

Czesława Betlejewska
Historyk sztuki, emerytowany Kurator Działu Sztuki dawnej i wicedyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku

Jan Harasimowicz
Historyk sztuki, profesor, Kierownik Zakładu Historii Sztuki Renesansu i Reformacji w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dyrektor Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

Zenon Koźmiński
Prawnik, emerytowany prokurator, obecnie adwokat w Warszawie

Andrzej Rzempołuch
Historyk sztuki, starszy kustosz, kierownik Działu Sztuki Dawnej w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Barbara Włodarska
Historyk sztuki, emerytowany kustosz w Dziale Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku

Jerzy Trzoska
Historyk, emerytowany profesor Pracowni Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski IH PAN oraz Uniwersytetu Szczecińskiego


Zarząd Fundacji

Jacek Bielak - Prezes Zarządu
Historyk sztuki, doktor, pracownik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego

Janusz Dargacz - Sekretarz
Historyk, pracownik Muzeum Historycznego Miasta Gdańska

Anna Frąckowska - Skarbnik
Historyk sztuki, doktor, pracownik Muzeum Historycznego Miasta Gdańaka oraz Plskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej

Roman Nieczyporowski - Członek Zarządu
Historyk sztuki, doktor, pracownik Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Małgorzata Ruszkowska-Macur - Członek Zarządu
Historyk sztuki, starszy kustosz, kierownik Oddziału Zielona Brama Muzeum Narodowego w Gdańsku